ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 19, 2004 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Предговор13 стр.

120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ТОДОР НИКОЛОВ

Невяна Бъчварова. Тодор Николов Иванов – живот и дейност – 17 стр.

Янка Николова. Спомен за Тодор Николов – 37 стр.

Тодорка Драганова. За Тодор Николов с любов и уважение – 41 стр.

Мария Овчарова. Светецът на Велико Търново – 45 стр.

Радка Тодорова. Тодор Николов в ученическите спомени на моя баща – 51 стр.

Мирко Робов. Тодор Николов като проучвател на църквата „Св. Димитър” – 55 стр.

Тодорка Драганова, Цветана Генчева. Приносът на Тодор Николов от проучванията му върху икономическото развитие на Търново през XIX век – 63 стр.

Светлозара Чепкънова-Станева. Ислямските култови сгради в изследванията на Тодор Николов – 69

Павлина Владева. Заслугата на Тодор Николов зa проучването, съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство във Великотърновския регион – 75 стр.

Татяна Кънчева. Архивът на Тодор Николов, съхраняван в отдел „История на България XV – XIX век” – 85 стр.

ИСТОРИЯ

Евлоги Данков. Търновският исихазъм и Григорий Цамблак. 640 години от рождението на Епископ Григорий Цамблак (1364 – 1420) – 94 стр.

Венцислав Цонев. За произхода на глаголицата и нейната езотерика – 105 стр.

Пенка Петрова-Голийска, Елеонора Спасова. Троянската градска община и гражданските организации през Възраждането – 117 стр.

Иван Топузанов. Паракендетата в планинските селища – 125 стр.

Нейчо Кънев. Знамето на старозагорските въстаници от 1875 г. – музейна реликва или предтеча на националния символ? – 133 стр.

Боряна Боянкинска. Търновци, участници в четата на Филип Тотю през 1876 г. – 141 стр.

Радка КалеваИнджива. Православното християнство и Руско-турската война от 1877 – 1878 г – 147 стр.

Росина Данкова. Нравственото богословие на Митрополит Климент Браницки и неговите приноси за историята на Гложенския манастир „Св. Вмч. Георги Победоносец” – 154 стр.

Тинка Бозова. Архимандрит Инокентий за Митрополит Климент Търновски – 167 стр.

Тянка Минчева. Още към въпроса за откриването на Учредителното Народно събрание в Търново през 1879 година и за дебатите по „общонародния въпрос” – 178 стр.

Атанас Коев. Стефан Сгамболов и българската просвета и култура – 191 стр.

Борислав Гърдев. Забравеният строител на нова България – 198 стр.

Светла Атанасова. Фирмени печати на търговска къща „Тодор Василев и Сие” от втората половина на XIX век – 206 стр.

Добрина Берова. Междуетническата толерантност в Ямбол в миналото – 215 стр.

Васил Станчев. Отношението BMOPO – Солунските атентатори – 222 стр.

Весела Мартинова. Участието на великотърновци в Първото българско земеделско-промишлено изложение в Пловдив през 1892 г. – 227 стр.

Анастасия Георгиева. „Селска пробуда” – общодостъпно списание за наука и просвета (1903 – 1905 г.) – 233 стр.

Пепа Коскина. Общинска дейност в село Николаево, Старозагорско (1878 – 1944) – 241 стр.

Веселка Димова. Великотърновският клон на Доброволческото дружество „Сливница” 1908 – 1944 – 252 стр.

Стефан Бейков. Балканската война и историческата справедливост – 262 стр.

Ани Златева Чешкият журналист Владимир Сис и неговата фотоепопея за Балканските воини 1912 – 1913 г. – 266 стр.

Диана Вачева. Участието на полковник Никола Жеков в българо-турските преговори 1913 – 1915 г. – 287 стр.

Елисавета Димитрова. Военнопленническата служба в българските лагери през Първата световна война – 297 стр.

Тодорка Недева. Велико Търново и професионалната организация на българските журналисти – 305 стр.

Георги Луков, Марина Калчева. Издирване, възстановяване и поддържане на българските военни паметници, гробища и гробове в Македония и Тракия през 1941 – 1944 г. – 310 стр.

МУЗЕОЛОГИЯ

Евгений Сачев. Социологически проучвания на музейната аудитория – 320 стр.

Симеон Недков. Идеята за български музей в началото на XX в. – 325 стр.

Петър Чолов. Народните читалища и развитието на музейното дело в България – 357 стр.

Мариана Кръстева. Създаването на Морския музей – личности, идеи, институции – 365 стр.

Мариана Томитова. Училищни музеи и музейни сбирки. Ролята на учителите в изграждането на музейната система в България (1878 – 1944 г.) – 373 стр.

Александър Вълчев, Люба Дашовска. Техническото музейно дело в България – 381 стр.

Стефанка Кръстева. Трудният музей – 387 стр.

Kpeca Стоянова. Стремежът на перущенци за опазване на историческата памет – 398 стр.

Иван Занов. Музеят в Силистра (1898 – 1943 г.) – 406 стр.

Анна Илиева. Христо Г. Данов и наследниците му – приноси за запазването на българските старини – 412 стр.

Румяна Дончева. Пражкият Национален музей и изложбата на българската книга през 1934 г. – 420 стр.

Тихомир Тонков. Никола T. Манолев Стателов – ревностен изследовател на старини – 429 стр.

Катя Терзиева. Исторически музеи „Искра” Казанлък в дневниците на Чудомир (Димитър Чорбаджийски) – 435 стр.

Мария Иванова. Начало на организираното музейно дело в Ямбол (1952 – 1969) – 442 стр.

Живодар Душков. Русенският период в живота и творчеството на Никола Ангелов – 447 стр.

Стефка Боева. Стефан Фъртунов – създател и първи директор на Дома на хумора и сатирата в Габрово – 453 стр.

Taтяна Цанкова. Художественият музей и творецът – 461 стр.

Иванка Лилова. Календарните празници в Етъра – традиция и иновация – 472 стр.

Галя Чохаджиева, Георги Куманов. Work Shop no нашенски. Музеят като медиатор на традицията – 477 стр..

Надка Василева. Реквизити, свързани c определен градски обичай от фонда на отдел „Етнография” при Регионален исторически музей – Велико Търново – 489 стр.

Снежана Иванова. Космосът на българина. Културологични аспекти на дуализма в някои обредни практики от пролетния календар – 499 стр.

Олег Бенов. Гарнизонното стрелбище в София – 507 стр.

Светла Димитрова. Временните изложби – музейна дейност с много проекции – 518 стр.

Венета Георгиева-Козарева. Дарения и дарители – поглед от 21 век – 525 стр.

Даниела Чулова. Музеят като „портрет” на една личност – 532 стр.

Соня Петрова. Образът на Великотърновския музей според пресата през 2003 г. – 538 стр.

Видин Сукарев. Интернет като средство за научни контакти в музейното дело – 550 стр.

Христо Иванов. Компютрите във фондовата дейност на Исторически музей – Пловдив – 556 стр.

Изисквания за публикуване на известия

Изтегли изданието