ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 17-18, 2002-2003 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ИСТОРИЯ

Предговор – 11 стр.

Кинка Панайотова. Основни проблеми на устойчивото икономическо развитие на Велико Търново през вековете – 13 стр.

Нели Цонева. Балканджиите като участници в демографските промени на Павликени след Освобождението – 19 стр.

Васил Мутафов. Великотърновци преди 75 години (Демографска, социална и образователна характеристика на населението на Велико Търново през 1937 г.) – 33 стр.

Цветана Колева. История на църквата „Св. Четирдесет мъченици“ от Освобождението до 1945 г. – 43 стр.

Катя Митова-Ганева. Участието на 20-ти пехотен Добруджански полк в Първата Балканска война 1912 – 1913 г. – 63 стр.

Тянка Минчева. Църквата „Св. Никола“ – един от най-значимите духовни центрове на Търново през Възраждането – 73 стр

Стефан Бейков. Дейността на руските медицински работници през войната 1877 – 1878 г. – 81 стр

Павлина Владева. Дневникът на Й. Ф. Гурко „Записки за кампанията 1877 – 1878 г.“ – 89 стр.

ИСТОРИОГРАФИЯ

Цветинка Цолова. Историография на възрожденските философски и социологически традиции във Велико Търново (1990 – 2000) – 99 стр.

Теменуга Георгиева. За ролята на периодичния печат в развитието на българската етнография в края на XIX и първата половина на XX в. – 111 стр.

АРХЕОЛОГИЯ

Петър Станев. Една хипотеза относно неолитизацията на Централна Северна и Североизточна България – 119 стр.

Златозара Гочева. Някои бележки по въпроса та метрополията на Западно-понтийския койнон – 125 стр.

Вълка Илчева. Тракийският културен пласт от Царевец – обект № 8 – 131 стр.

Мария Долмова. Археологически проучвания на Царевец – обект № 41 (Източна крепостна стена) – 149 стр.

Богдана Лилова. Керамика на колело от V – III в.пр.Хр. от тракийското селище на хълма Царевец – 157 стр.

Мирко Робов. Тракийско култово съоръжение в източното подножие на Трапезица във Велико Търново – 169 стр.

Станимир Димитров. Два шлема от Древна Тракия – 179 стр.

Иван Църов. Западният акведукт на Никополис ад Иструм: Аркадата в долината на река Росица – 189 стр.

Методи Бинев. Към проблема за локализацията и хронологията на емпорионите в административната територия на Никополис ад Иструм – 199 стр.

Павлина Владкова. Oщe веднъж за надгробните плочи, вградени в Царския дворец на Царевец – 205 стр.

Пепа Лунгарова. Епитетите на Зевс и Хера в епиграфските паметници от Велико Търново – 211 стр.

Иванка Дончева. Култът към Хермес в Никополис ад Иструм и неговата Територия – 215 стр.

Деан Рабовянов. Самостоятелно отбраняващи се кули пиргове на Балканския полуостров през Средните векове – 229 стр.

Теофил Теофилов. Формиране на стиловите особености на Търновската архитектурна школа XII – XІV век – 237 стр.

Йордан Алексиев. За манастирите в „Света гора”, „Търновски планини” и „Търновска света гора” – 251 стр.

Евгени Дерменджиев. Две водоснабдителни съоръжения от ранновизантийската и средновековната крепост на хълма Царевец във Велико Търново – 257 стр.

Хитко Вачев. Принос към строителната история на църквата „Св. Равноапостоли Петър и Павел” във Велико Търново – 269 стр.

Милена Станчева. Апликации та колчан от XIII – XIV в. – 277 стр.

Тодор Овчаров. Археологически доказателства за битa на обитателите на средновековния Никопол през XII – XIV в. – 283 стр.

НУМИЗМАТИКА И СФРАГИСТИКА

Константин Дочев. Ранновизантийски монети oт Търново (V – VII в.) – 287 стр.

Христо Харитонов. Нумизматични аспекти на иконоборчеството във Византия през VIII–IX в. – 299 стр.

Марко Цочев. Монетосечсенето на Шишмановци в колекцията на Регионален исторически музей – Велико Търново – 305 стр.

Константни Тотев. Бронзово печатче с лъвско изображение от Търново – 311 стр.

ФОЛКЛОР

Галя Чохалжиева. „Човек, каквото и да прави, трябва да мисли и за сетнината” (Фолклорният образ на иманярството) – 321 стр.

ИЗКУСТВО

Евлоги Данков. Семиотика на небесната йерархия в монетната и църковната иконография във Второто българско царство (Трети Рим) – 331 стр.

Диана Тотева. Нов фрагмент от живописта в диаконикона на църквата „Св. Четиридесет мъченици” открит през 2001 г. – 341 стр.

ИСТОРИЯ НА ОРЪЖИЕТО

Иван Нурков. Надписи, клейма, енигми и изображения върху балкански кремъчни огнестрелни оръжия XVII – XIX в. – 347 стр.

РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ

Иван Чокоев. Набедреник от епископски гроб, открит в средновековна църква в Кърджали – 359 стр.

ЛИЧНОСТИ

Люба Цанева. Легендарният Захарий – от Странджа до Търново и Трявна – 367 стр.

Luba Tsaneva. The legendary Zaharii – from Strandja to Turnovo and Trjavna – 371

Светлозара Станева. Едно забравено име (Атанас Станчев Клепанов) – 373 стр.

Svetlozara Staneva. A forgotten name (Atanas Stanchov Klepanov) – 376

Елена Мачковска. Родолюбив българин, неуморим книжовник (140 години от рождението на Никола Станев) – 377 стр.

Росина Данкова. Зоя Ставрева (1890 – 1950) – философ и педагог – 383 стр.

Радка Пенчева. Емилиян Станев и реконструкцията на историята – 393

МУЗЕЙНО ДЕЛО

Невяна Бъчварова, Виолета Драганова. Дарения за театралната дейност във Велико Търново, съхранявани във фонд „Най-нова история” на Регионален исторически музей – 401 стр.

Радка Тодорова. Силата на информацията – компютри и Интернет – 409 стр.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Николай Колев. Принос към изследването на неолитната култура в долния басейн на река Дунав – 415 стр.

ХРОНИКА

Катя Митова-Ганева. Хроника на дейността на Регионален исторически музей исторически музей – 417 стр.

КНИГООБМЕН – 2002

Весела Мартинова. Книгообмен за 2002 – 429 стр.

Изисквания за публикуване на известия

Изтегли изданието