ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 15-16, 2000-2001 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ИСТОРИЯ

Хитко Вачев. Енорийското църковно строителство в търновската митрополия през XV – XVII в. – 9 стр.

Светлозара Станева. Към въпроса за църковната борба в Търново след Кримската война – 34 стр.

Димитринка Пантилеева. Две неизвестни писма до и от Стефан Стамболов – 42 стр.

Катя Митова. Някои малко известни факти от живота и делото на генерал Иван Фичев – 47 стр.

Радка Пенчева. Търновският клон на Български народен морски сговор (БНМС) – 52 стр.

Невяна Бъчварова. Културна дейност в Търново 1945 – 1959 г. – 61 стр.

АРХЕОЛОГИЯ

Вълка Илчева. Къснонеолитното селище Хотница-Къшлата, Великотърновско – 74 стр.

Недко Еленски. Свидетелствата на „Царевец” и „Трапезица” за енеолитната епоха – 89 стр.

Павлина Владкова. Най-ранният Никополис ад Иструм – 100 стр.

Евгени Дерменджиев. Към фортификацията на ранновизантийското укрепление край река Янтра във Велико Търново (Според новите проучвания на комплекса при църквата „Св. Четиридесет мъченици“ – 108 стр.

Мария Долмова. Сграфито керамика от Трапезица – 119 стр.

Константин Тотев. История на проучванията на стенописите на църквата „Св. Четиридесет мъченици” във Велико търново – 128 стр.

Мирко Робов. Новите проучвания на манастира „Св. Четиридесет мъченици“ във Велико Търново и проблемът за неговата строителна хронология – 142 стр.

Сашка Алексанoдрова. Сребърен пръстен от село Крушето, Великотърновско – 152 стр.

Женя Жекова. Оловни капачета за опаковка на венециански териак от региона на Велико Търново – 158 стр.

Тодор Овчаров. Средновековни обекти (XII – XIV в.) в Горнооряховската община – 162 стр.

ФОЛКЛОРИСТИКА

Галя Чохаджиева. Обратната перспектива (Теоретични и емпипични аспекти на собствения опит при регионалното теренно фолклористично проучване – 174 стр.

СГРАФИСТИКА

Иван Йорданов. Печат на първия Асеневец – 192 стр.

МЕТРОЛОГИЯ

Светла Атанасова. Метрологична характеристика на мерките за дължина в България през IX – XIV век – 201 стр.

ПРОСОПОГРАФИЯ

Тянка Минчева. Към въпроса за родословието на търновеца Хаджи Николи – 206 стр.

АРХИВИСТИКА

Кинка Панайотова. Документи за Велико Търново и окръга в държавните архиви на София, Варна и Русе – 213 стр.

КРАЕЗНАНИЕ

Христо Харитонов. Краезнание и нумизматика – 222 стр.

Теофил Теофилов. „Къщата с маймунката” в своята сто и петдесет годишна история – 226 стр.

ИЗКУСТВО

Евлоги Данков. Към семиотиката на оброчната плочка с изображение на Орфей от село Бутово (III век) – 235 стр.

Боряна Боянкинска. Календарните сцени в църквите „Св. Aп. Петър и Павел” във Велико Търново и „Рождество Христово” в Арбанаси – общи черти и различия – 243 стр.

Милена Станчева. Обработка на кост в Средновековна България. Преглед и състояние на проучванията – 249 стр.

Диана Косева-Тотева. Светогорски щампи от колекцията на Великотърновския регионален исторически музей – 258 стр.

ПЪТЕПИСИ

Павлина Владева. Феликс Каниц за архитектурните шедьоври на майстор Никола Фичев – 285 стр.

РЕСТАВРАЦИЯ. КОНСЕРВАЦИЯ

Иван Чокоев. 3a цвета на царските дрехи в Средновековна България през втората половина на XIV век – 296 стр.

Йордан Йорданов. Медико-антропологично изследване на костните останки на Рачо Казанджнята и пластична възстановка на образа му – 304 стр.

МУЗЕЙНО ДЕЛО

Виолета Драганова, Невана Бъчварова. Звезди на спорта през XX век във Велико Търново – 312 стр.

РЕЦЕНЗИИ ОТЗИВИ

Хитко Вачев. Пети музейни четения на Регионален исторически музей – Велико Търново – 317 стр.

Цветинка Цолова. Православни ценности и национална идентичност – 319 стр.

Галя Чохаджиева. „Непресъхващ извор” не е само метафора – 321 стр.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Христо Харитонов. Отчет на Регионалния исторически музей – Велико Търново за 2000 и 2001 година – 324 стр.

Изложби – 328 стр.

Научни конференции – 330 стр.

Дарители и дарения – 330 стр.

Спомоществователи – 332 стр.

Катя Митова-Ганева. Хроника за дейността на Регионалния исторически музей през 2000 и 2001 година – 334 стр.

Весела Мартинова. Книгообмен 2000 – 2001 – 340 стр.

Изисквания за публикуване на известия

Изтегли изданието