ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 13, 1998 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ИСТОРИЯ

Кинка Панайотова. Архивни източници с информация за кооперации от Великотърновски окръг – 7 стр.

Нели Цонева. По въпроса за административното управление на Павликени след Освобождението – 28 стр.

Невяна Бъчварова. Симеон Николов Ванков – живот и дейност (1858 г. – 1937 г.) – 38 стр.

АРХЕОЛОГИЯ

Нeдко Еленски. Материали на прехода от късния неолит към ранния енеолит, произхождащи от землището на с. Хотница, Великотърновско – 53 стр.

Вълка Илчева. Хотница-Водопада – селището от преходния период от енеолита към бронзовата епоха (Топография, стратиграфия, обща планировка) – 66 стр.

Павлина Владкова. Амулети от кост и рог от Долна Мизия – 103 стр.

Иван Църов. Никополис ад Иструм: архитектурен ред на портика в югозападната част на комплекса на Агората – 111 стр

Анастасия Беливанова. Стъклени купи от римската епоха от фонда на Историческия музей – Велико Търново – 118 стр.

Мирко Робов. Каменен калъп за равнораменни кръстове – 126 стр.

НУМИЗМАТИКА. ХЕРАЛДИКА

Марко Цочев. Колективна находка от провинциални бронзови монети от село Хотница, Великотърновско – 133 стр.

Светла Aтанасова. Хералдически аспекти на лилията от монетите на цар Иван Срацимир – 145 стр.

Христо Xapитонов. Чуждестранни отличия за българските опълченци в Руско-турската война от 1877 – 1878 г., съхранявани във фонда на Историческия музей Велико Търново – 154 стр.

Неда Стефанова. Светии – празник на младите булки – 163 стр.

Павлина Владева. Душевността и моралът на търновци през XIX век в пътеписите на наши и чужди пътешественици – 168 стр.

APXИTEКТУPA

Евгени Дерменджиев. Ранновизаигийската крепост на хълма Девинград при Велико Търново (Фортификация, водоснабдяване, жилищно строителство, планировка и датировка) – 175 стр.

Mapгарита Харбова. Средновековната и възрожденската култова архитектура на Търново (XIII – XIX в.) (Приемствеността като основа за развитието на търновските църкви) – 201 стр.

ИЗКУСТВО

Константин Тотев, Диана Косева. Нови данни за стенописите от екзонартекса на църквата „Св. 40 мъченици” във Велико Търново – 226 стр.

Венцислав Цонев. За някои особености на стенописния цикъл „Шестоднев” от Къпиновския манастир – 253 стр.

Константин Тотев. Процесийни кръстове от Търново – 261 стр.

РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ

Иван Чокоев. Някои наблюдения върху текстилни материали от некропола на църквата „Св. Четиридесет мъченици” във Велико Търново (Проучвания 1992 – 1993) – 282 стр.

НОВИ ПОСТЪПЛЕНИЯ

Тинка Минчева, Николай Астарджиев. Знамето на Великотърновската националлиберална младежка група „Стефан Стамболов” – 297 стр.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Петьо Пенков. Отчет на Историческия музей – Велико Търново за 1997 г. – 303 стр.

Музейни обекти и експозиции – 309 стр.

Изложби – 309 стр.

Научни конференции (1997 – 98 г.) – 311 стр.

Дарители и дарения през 1997 г. – 311 стр.

Вълка Илиева, Христо Харитонов. Хроника за дейността на Историческия музей през 1998 година – 313 стр.

Весела Мартинова. Книгообмен 1997/1998 – 317 стр.

Изисквания за публикуване на известия

Изтегли изданието