ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 12, 1997 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ИСТОРИЯ

Кинка Панайотова. Организационно състояние и проблеми на Великотърновската окръжна земеделска дружба през управлението на БЗНС (1919 – 1923) – 7 стр.

АРХЕОЛОГИЯ

Петър Станев. Неолитна селищна могила Самоводене – резултати от досегашните проучвания – 38 стр.

Евлоги Данков. Една хипотеза за семиотична интерпретация на геометричния модел на човека (като микрокосмос) от Орловец – 71 стр.

Недко Еленски. Костени идоли от селищната могила до село Хотница, Великотърновско – 81 стр.

Вълка Илчева. Технология и класификация на керамиката на селища от преходния период от енеолита към бронзовата епоха в средния басейн на река Янтра – 91 стр.

Павлина Владкова. Водоснабдяване и канализация на вила субурбана в Нове – 119 стр.

Иван Църов. Един римски викус край село Камен, Великотърновско – 124 стр.

Мирко Робов. Керамична пещ в западното подножие на хълма „Момина крепост“ във Велико Търново – 136 стр.

Константин Тотев, Евгени Дерменджиев. За функциите на ранновизантийското укрепление край река Янтра във Велико Търново – 143 стр.

НУМИЗМАТИКА

Марко Цочев. Колективна находка от бронзови монети от село Къпиново, Великотърновско – 156 стр.

Христо Харитонов. Семиотични аспекти на монетната иконография в контекста на средновековната българска култура – 169 стр.

ХЕРАЛДИКА

Светла Атанасова. Опит за ново тълкуване на изображението на двуглавия орел от саркофага на цар Иван Александър – 184 стр.

ИЗКУСТВО

Мария Долмова-Лукановска. Скъпоценните камъни в средновековните накити на Търновград – 195 стр.

Диана Косева-Тотева. За една група светогорски щампи от Великотърновския музей – връзки и влияния върху българската възрожденска иконопис – 226 стр.

АРХИТЕКТУРА

Хитко Вачев. Условия и фактори за черковното строителство в търновската митрополия през XV – XVII век – 237 стр.

Павлина Владева. Търновската архитектура през Възраждането в пътеписите на наши и чужди пътешественици – 247 стр..

АРХИВИСТИКА

Ася Стефанова. Централен военен архив – авторитетно средище на регионалната и националната военна памет – 254 стр.

КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ

Юлия Генчева. Етика и консервация – позиция на специалиста – 264 стр.

Иван Чокоев. Един метод за борба с рецидивната корозия на археологически находки от мед и медни сплави – 265 стр.

IN MEMORIAM

Петър Станев. Богдан Желев Султов – петнадесет години от смъртта му – 270 стр.

РЕЦЕНЗИЯ

Хитко Вачев. И. Тютюнджиев. Търновската митрополия през XVII и първата половина на XVIII век. По документи от архива на метоха „Божи гроб” на Ерусалимската патриаршия в Царибрад. В. Търново, 1996, 129 с. – 271 стр.

ХРОНИКА

Невяна Бъчварова. Дейността на Историческия музей 1996 – 1997 г. – 276 стр.

Светла Атанасова, Весела Мартинова. Книгообмен 1994/1997 – 277 стр.

Изисквания за публикуване на известия

Изтегли изданието