ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 11, 1996 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ИСТОРИЯ

Кинка Панайотова. Към въпроса за стопанската политика на българските правителства по време на Първата световна война (1915 – 1918) – 7 стр.

Невяна Бъчварова. Хараламби П. Джамджиев – основоположник на българската авиация (120 години от рождението му) – 23 стр.

АРХЕОЛОГИЯ

Петър Станев. Технология, типология, генезис и синхронизация на керамиката от терасното неолитно селище Качица, Велико Търново – 41 стр.

Вълка Илчева. Технология и класификация на керамиката от Хотница-Водопада – преходен период от енеолита към бронзовата ера – 87 стр.

Павлина Владкова. Костени тоалетни принадлежности от Нове – 141 стр.

Евлоги Данков. Култът към Гения на смъртта в контекста на античната философска култура и неговото изображение в Никополис ад Иструм – 155 стр.

Константин Тотев, Иван Чокоев. История на проучването на некропола на търновската църква „Св. 40 мъченици” – 165 стр.

Хитко Вачев. Социална функция на енорийския храм през XV – XVII в. – 175 стр.

Марко Цочев. Редки златни монети от фонда на Исторически музей – В. Търново – 207 стр.

Марко Цочев, Милко Димов. Непубликувани монети на Никополис ад Иструм – 211 стр.

Христо Харитонов. Възпоменателен медал c изображенията на св. св Кирил и Методий – 215 стр.

ЕТНОГРАФИЯ

Павлина Владева. Занаятите, търговията и транспортът в Търново през Възраждането в пътеписите на наши и чужди пътешественици – 221 стр.

Тянка Минчева. Демографски промени във великотърновските села Балканци, Владислав и Благоево след Освобождението – 229 стр.

КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ

Иван Чокоев. Към отстраняването на корозионни продукти от повърхността на предмети, изработени от мед и медни сплави – 235 стр.

Иван Чокоев, Антонина Костова. За консервацията на оловната матрица с името на цар Иван Шишман – 239 стр.

ПАМЕТ

Петър Станев. Рафаил Попов (1876 – 1940) – 246 стр.

ХРОНИКА

Васил Мутафов247 стр.

Изтегли изданието