ИЗВЕСТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 10, 1995 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ИСТОРИЯ

Кинка Панайотова. Стопанската структура на Велико Търново от средата на XIX в. до 1944 г. – 7 стр.

Тянка Минчева. Още за просветната и революционна дейност в Капиновския манастир „Св. Никола” и село Капиново през Възраждането – 45 стр.

АРХЕОЛОГИЯ

Петър Станев. Топография и стратиграфия на неолитен комплекс Орловец. Жилищна архитектура на раннонеолитното селище (Принос кьм проучването на първите фази на ранния керамичен неолит на Югоизточна Европа) – 57 стр.

Иван Църов. Ара със сакрален надпис от Никополис ад Иструм – 67 стр.

Павлина Владкова. Графити вьрху глинени изделия от античните керамични центрове на територията на Никополис ад Иструм – 75 стр.

Марко Цочев. Колективна находка от бронзови монети от с. Родина, Великотърновско –  87 стр.

Иван Бъчваров. Географска и типологична характеристика на разпространението на средновековния накит прочелник – 101 стр.

Конст.Тотев, Иван Чокоев. Еврейският квартал в столич. Търнов – 109 стр.

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Лазар Нинов, Вълка Илчева. Домашните и диви животни от праисторическото селище Хотница-Водопада – 117 стр.

Диана Косева-Тотева. Икони от манастира „Св. Богородица“ в Арбанаси (XVII – XVIII в. ) – 145 стр.

ЛЕТОПИСИ

Невяна Бъчварова. Летопис на Общинския народен съвет в град Велико Търново (1944 – 1989 г.) – 151 стр.

КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ

Иван Чокоев. За консервацията на съдовете, покрити с калай – 199 стр.

IM MEMORIAM

Йордан Алексиев. Въло Цанков Вълов – 205 стр.

Изисквания за публикуване на известия

Изтегли изданието