Велико Търново – Етнографски проучвания

“Велико Търново. Етнографски проучвания” на Надка Василева е интересно четиво за културата на бита и установени градски обичаи сред по-заможните великотърновци от втората половина на XIX до средата на XX в.

Най-същественият принос на авторката е използването на няколко непубликувани досега колекции от фонд “Етнография” на Великотърновския исторически музей, към които добавя и новоиздирените от нея, българско и вносно производство.