Търновски празници 1878-1944

В книгата са представени „перлите от скъпоценна историческа огърлица” – националните, официалните, църковните, професионалните (съсловните) и местните празници, отбелязвани в старата столица през периода 1878 – 1944 година. Те, както и проявите, свързани с юбилейни годишнини и важни за българската и търновската общественост събития, са израз не само на уважение и признание към културно-историческото наследство на родния край, но и сигурен белег на оптимизъм за неговото настояще и бъдеще. Проучваният в продължение на над двадесет години търновски празничен календар е разкрит както с очарованието на традиционните чествания, така и с нахлуването на модерните европейски и световни тенденции в живота на старата столица.

Публикуваните снимки, документи и факсимилета заедно с посочените източници успешно „дописват” празничната книга на Велико Търново.