Търновските генерали 1878 – 1944

През периода 1878-1944 г. столицата на Асеневци дарява на страната тридесет и четири генерали и двама контраадмирали. Те са не само част от елита на българското офицерство, но и достойни личности, оставили дълбоки следи в националната история. Чувството на дълг и искреното убеждение, че не бива да се забравят тези, които са били сред творците и главните действащи лица в миналото, поражда необходимостта да се „извади” от нафталина на времето „житието-битието” на голяма част от търновския генералитет.

Въз основа на богат архивен материал, писмени източници, съхранявани в научно-изследователски, културни и други институции, както и информация от близки и роднини на търновските генерали, книгата спасява от забравата и изчиства от превратностите на времето съществена част от нашата история, свързана с живота и дейността на видните старостоличани.