ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 38, 2023 г.

СТУДИИ, СТАТИИ И СЪОБЩЕНИЯ

Христина Маркова. КОСТЕНИ ПРЕДМЕТИ ОТ РАННОНЕОЛИТНОТО СЕЛИЩЕ БЕЛЯКОВЕЦ – ПЛОЧИТЕ ДО ВЕЛИКО ТЪРНОВО.......................... 7
Hristina Markova. BONE ARTEFACTS FROM THE EARLY NEOLITHIC SETTLEMENT OF BELYAKOVETS – PLOCHITE NEAR VELIKO TARNOVO .................................................................................... 15

Калин Чакъров. НЕКРОПОЛИТЕ НА АНТИЧНОТО СЕЛИЩЕ В СЕВЕРОЗАПАДНАТА ЧАСТ НА ГРАД ПАВЛИКЕНИ .................................. 19
Kalin Chakarov. THE NECROPOLISES OF THE ANCIENT SETTLEMENT IN THE NORTHWESTERN PART OF THE TOWN OF PAVLIKENI ................... 48

Евгени Дерменджиев. СРЕДНОВЕКОВНАТА ЦЪРКВА „УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“ В КВАРТАЛ „АСЕНОВ“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО .................................................................. 65
Evgeni Dermendzhiev. THE MEDIEVAL CHURCH OF THE ASSUMPTION OF THE MOST HOLY MOTHER OF GOD IN THE ASSENOV QUARTER IN VELIKO TARNOVO ..................... 108

Диана Тотева. РЕЗУЛТАТИ ОТ МИКРОРАЗКОПКИ НА ПЕТ ГРОБА ОТ НЕКРОПОЛА НА ЦЪРКВА „СВ. 40 МЪЧЕНИЦИ“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО..................................................................................... 127
Diana Toteva. RESULTS OF MICRO-EXCAVATIONS OF FIVE GRAVES IN THE NECROPOLIS AT THE CHURCH OF THE HOLY 40 MARTYRS IN VELIKO TARNOVO ...................................... 138

Иван Чокоев. МЕТАЛИЗИРАНИ ЛЕНТИ ОТ СРЕДНОВЕКОВЕН НЕКРОПОЛ В СЕВЕРОЗАПАДНОТО ПОДНОЖИЕ НА ХЪЛМА ТРАПЕЗИЦА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ...................................... 145
Ivan Chokoev. METAL THREAD BRAIDS FROM MEDIEVAL CEMETERY AT THE NORTHWESTERN FOOT OF THE HILL OF TRAPEZITSA IN VELIKO TARNOVO .................................. 152

Светла Атанасова. СВИДИТЕЛСТВА ЗА ПОСЕЩЕНИЕТО НА СУЛТАН АБДУЛ МЕДЖИД I В ТЪРНОВО ПРЕЗ 1846 ГОДИНА ........... 155
Svetla Atanasova. EVIDENCE OF THE VISIT OF SULTAN ABDUL MAJID I TO TARNOVO IN 1846 ............................................................ 164

Атанаска Стамболийска. ПОДГОТОВКАТА ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА ТЪРНОВСКАТА МИТРОПОЛИЯ В „АСЕНОВА МАХАЛА“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО (КРАЯ НА XIX – НАЧАЛОТО НА XX В.) .......................................................... 165 Atanaska Stamboliyska. PREPARATIONS FOR THE CONSTRUCTION OF THE BISHOPRIC BUILDING IN THE ASSENOV QUARTER IN VELIKO TARNOVO (LATE 19 th – EARLY 20 th C.) ........................................ 175

Иван Църов. ЦАРСКИЯТ ПОДАРЪК. ЯНАКИ ТОМОВ, ЦАР БОРИС III И МОСКО МОСКОВ ................................. 179
Ivan Tsarov. THE KING’S GIFT. YANAKI TOMOV, TSAR BORIS III AND MOSCO MOSCOV........................... 184

Илиян Петракиев. АПЛИКАЦИЯ ОТ ШЕФИЛД ОТ НАЧАЛОТО НА ХХ В. .................................................................................... 189 Ilian Petrakiev. EARLY TWENTIETH CENTURY SHEFFIELD APPLIQUÉ ........................................................................................ 194

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Пламен Събев. НИКОЛАЙ ОВЧАРОВ, ХИТКО ВАЧЕВ. СРЕДНОВЕКОВНИЯТ МАНАСТИР „СВ. РАВНОАПОСТОЛИ ПЕТЪР И ПАВЕЛ“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО И НЕГОВИТЕ СЪКРОВИЩА ............ 197

Пламен Събев. МИЛЕН МАРИНОВ. ХРАМОВЕТЕ НА АРХИТЕКТОН ДИМИТЪР СЕРГЮВ .......................................................... 203 ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Атанаска Стамболийска. ХРОНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2022 Г. ........................................................................................................... 207

Станислава Ботева. КНИГООБМЕН НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2022 г............................. 214

Боряна Боянкинска. ДАРИТЕЛИ И ДАРЕНИЯ (2022 Г.) ............................... 224

ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ .......................................................................................... 225
ETHICAL PRINCIPLES ......................................................................................... 226

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ........... 227
MANDATORY REQUIREMENTS FOR PUBLICATION IN THE JOURNAL OF THE REGIONAL MUSEUM OF HISTORY – VELIKO TARNOVO ............. 233

ПРИЛОЖЕНИЕ ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ/COLOUR ILLUSTRATIONS ...... 239

Изисквания за публикуване на известия

Изтегли изданието