Велико Търново – непознато, любопитно и обичано

Възкресяване паметта на Велико Търново в периода на новата история е основната цел на излязлата от печат книга. Тя е посветена на 100-годишнината от обявяване на Независимостта на България, провъзгласена в старата столица на 22 септември 1908 г. и 10-годишнината на регионалния ежедневник „Янтра днес”. Сборникът съдържа осемдесет научно-популярни статии, подредени тематично в четири глави, озаглавени – „Старата столица в новата история на България” (отразяват обществено-политическия живот на града), „Из празничния и църковен календар на великотърновци”, „Бележити личности и фамилии” и „Бит на старите великотърновци”. Статиите са с илюстрации и са излизали на страниците на вестник „Янтра днес” в продължение на десет години. Книгата е предназначена за широк кръг от читатели.