Великотърновки – от традицията към модерността

На вниманието на читателите са представени двадесет и една статии за жени, родени или дълбоко свързани с Велико Търново. Това са личности, които излизат от традицията и разкрепостени се приобщават към модерността на следосвобожденска България. Различни по професия, по образование и манталитет, всички имат принос за развитието и просперитета на старата столица и страната. Родени през втората половина на ХІХ до 20-те години на ХХ век, дават изява на своите дарования в този романтичен период от живота на България. Книгата е богато илюстрирана, с което се дообогатява представата за тези невероятни великотърновки. Издава се със спомоществователството на клуб Зонта Интернешанъл – Велико Търново и е посветена на международният им празник – 8-ми март.