История

Изключително богатата 150-годишна история на музейното дело във Велико Търново, дава възможност за задълбочен и многостранен анализ на неговото развитие. Един кратък ретроспективен преглед на изминатия път позволява да се очертаят няколко основни етапа в изграждането, формирането и утвърждаването на музейната структура в града и региона.

Научете повече
Дарения

Дарения

Списък с дарители и дарения

Научете повече
Отчети

Отчети

Баланс на РИМ - Велико Търново

Научете повече
Екипи

Екипи

Музейни специалисти и администрация.

Научете повече