Администрация

д-р Иван Църов
Директор/ Специалност: антична археология
тел: 062/ 682 510, gsm: 0885 105 222

Милка Михайлова
Главен счетоводител
тел: 062/ 682 519, gsm: 0889 105 222

Миглена Пенкова
Личен състав
тел: 062/ 682 514, gsm: 0886 870 080

Румяна Бъчварова
Счетоводител касиер
тел: 062/ 682 513, gsm: 0889 277 990

Валентина Хаджиниколова
Домакин
тел: 062/ 682 512, gsm: 0886 927 021

доц. д-р Миглена Петкова
Заместник-директор/ Специалност: етнография
тел: 062/ 682 520, gsm: 0885 144 904

Мария Джанфезова
Административен секретар
тел: 062/ 682 511, gsm: 0885 105 244

Станислава Ботева
Уредник служебна библиотека
тел: 062/ 682 527

Иванка Котларова
Счетоводител
тел: 062/ 682 519


Отдел "Археология"

д-р Евгени Дерменджиев
Доцент/ завеждащ отдел, Специалност: средновековна археология
gsm: 0885 105 188

Александър Чохаджиев
Археолог. Специалност: праистория

д-р Калин Чакъров
Археолог. Специалност: антична археология
тел: 0885 121 355

д-р Хитко Вачев
Професор. Специалност: средновековна археология
gsm: 0885 909 823

Недко Еленски
Археолог. Специалност: праистория

д-р Иван Църов
Археолог. Специалност: антична археология
тел: 062/ 682 510, gsm: 0885 105 222

Илиян Петракиев
Архелолог
gsm: 0886 927 013


Отдел "Етнография"

д-р Миглена Петкова
Доцент/ Завеждащ отдел, Специалност: етнография
тел: 062/ 682 520, gsm: 0885 144 904

д-р Симеон Цветков
Уредник. Специалност: етнография, исторически оръжия
тел: 062/ 682 517


Отдел "История на България XV-XIX век"

д-р Светла Атанасова
Доцент/ завеждащ отдел, Специалност: история на България XV-XIX век

д-р Жюлиета Гюлева
Уредник. Специалност: история на България XV-XIX век

д-р Атанаска Стамболийска
Уредник. Специалност: история на България XV-XIX век


Отдел "Нова и най-нова история"

д-р Светла Атанасова
Доцент/ завеждащ отдел, Специалност: история на България XV-XIX век

д-р Емил Врежаков
Уредник. Специалност: нова история

д-р Симеон Бояджиев
Уредник. Специалност: нова история


Отдел "Християнско изкуство"

д-р Диана Тотева
Доцент, завеждащ отдел, Специалност: културология

д-р Пламен Събев
Доцент. Специалност: културология


Отдел "Фондове и научен архив"

д-р Миглена Петкова
Доцент/ Завеждащ отдел, Специалност: етнография
тел: 062/ 682 520, gsm: 0885 144 904

Мирослава Атанасова
Уредник, фондохранител. Специалност: история

Наталия Борисова
Фондохранител

Боряна Боянкинска
Уредник, фондохранител. Специалност: нова история

Михаил Стойчев
Уредник, фондохранител. Специалност: история

Весела Мартинова
Уредник научен архив и регистри. Специалност: нова история


Мултимедиен посетителски център

Светла Йорданова
Екскурзовод, отговорник на обекта
тел: 062/ 682 525, gsm: 0885 144 268

Мария Йорданова
Екскурзовод
тел: 062/682 525

Теодора Гюлeва
Екскурзовод
тел: 062/682 525

Магдалена Русева
Екскурзовод
тел: 062/682 525

Ива Робова
Екскурзовод
тел: 062/682 525

д-р Десислава Иванова
Екскурзовод
тел: 062/682 525


Отдел "Връзки с обществеността"

д-р Теменуга Георгиева
Главен уредник, завеждащ отдел/ Специалност: етнография
gsm: 0885 105 282

Петко Петкански
Екскурзовод
тел: 062/638 841

Светлана Петкова
Екскурзовод
тел: 062/638 841

Никол Иванова
Екскурзовод
тел: 062/638 841

Виолета Йорданова
Екскурзовод
тел: 062/638 841

Камелия Раданова
Екскурзовод
тел: 062/638 841

Пенка Виткова-Георгиева
Екскурзовод
тел: 062/638 841

Елин Александров
Информатор
тел: 062/638 841

Милена Великова
Екскурзовод
тел: 062/638 841


Лаборатория за консервация и реставрация

д-р Пламен Събев
Доцент/ ръководител ЛКР. Специалност: реставрация и културология
gsm: 0896 636 558

Ценка Кирилова
Помощник-реставратор. Специалност: реставрация
gsm: 0888 445 704

Веселина Стоянова
Помощник-реставратор. Специалност: реставрация
тел: 0888 445 704

Йорданка Каларъмова
Помощник-реставратор. Специалност: реставрация
тел: 0888 445 704

Руен Хаджиниколов
Помощник-реставратор. Специалност: реставрация
gsm: 0888 445 704

Михаела Томанова
Помощник-реставратор. Специалност: реставрация
gsm: 0888 445 704

Александра Янакиева
Помощник-реставратор. Специалност: реставрация
тел: 0888 445 704

д-р Пламена Ганева
Помощник-реставратор. Специалност: реставрация
тел: 0888 445 704


Домакинско обслужване

инж. Марин Маринов
Организатор стопанска дейност
тел: 062/682 518, gsm: 0885 792 299

инж. Стефан Стефанов
Организатор охрана
тел: 062/682 517, gsm: 0885 105 333


Музейна сбирка - гр. Килифарево

Михаил Стойчев
Уредник. Специалност: история
gsm: 0886 927 014


Къща-музей "Филип Тотю" - с. Вонеща вода

Антон Личев
Информатор
gsm: 0886 258 832