2020 година

Благовеста Фикирова (Велико Търново)етнографски материали
Ганна Таврийска (Велико Търново)етнографски материали
Пенка Радева (Велико Търново)ковьор
Преслав Цветанов (Велико Търново)етнографски материали
Албена Църова (Велико Търново)папка с емблеми за първия български космонавт
Ангел Велчев (Велико Търново)исторически материали
Венета Камбурова (София)исторически и етнографски материали
Елена Кърджиева (Велико Търново)снимки
Живка Иванова (Русе)исторически материали
д-р Жулиета Гюлева (Горна Оряховица)исторически материали
Златка Антонова (Варна)табла с оръжие
д-р Иван Църов (Велико Търново)исторически материали
Йончо Боянов (Велико Търново)исторически материали
Милен Ангелов (Велико Търново)исторически и етнографски материали
Минчо Събев (София)театрални афиши
Наталия Георгиева (Велико Търново)исторически материали
доц. д-р Павлина Владкова (Велико Търново)фотоапарати
д-р Симеон Цветков (Горна Оряховица)учебни гранати
д-р Стела Денчева (Велико Търново)исторически материали
„Царевец-авто“ (Велико Търново)кинокамера
Благой Емануилов (с. Габарево, община Павел баня)авторска книга
Борис Цацов (София)авторска книга
проф. д.и.н. Вера Бонева (София)авторска книга
д-р Веселин Горанчев (Велико Търново)авторска книга
Георги Горбанов (Велико Търново)авторска книга
Димитър Върбанов (Велико Търново)авторска книга
доц. д-р Иван Петров (Благоевград)научна литература
Иван Тодоров (София)авторска книга
Издателство „Български бестселър – Национален музей на българската книга и полиграфия” (София)научна литература
Издателство „Славена” (Варна)научна литература
Йордан Димитровнаучна литература
Кирил Цветков (София)научна литература
инж. Красимира Коцева (с. Арбанаси, община Велико Търново)научна литература
проф. д-р Мария Спасова (с. Соколово, община Дряново)авторска книга
Национално дружество „Традиция” (Велико Търново)научна литература
проф. д-р Пламен Павлов (Велико Търново)научна литература
Регионална библиотека „П.Р.Славейков” (Велико Търново)научна литература
Тодорка Недева (Велико Търново)авторска книга
доц. д-р Тошо Спиридонов (София)научна литература
Валентин Георгиев (Велико Търново)предпазни средства срещу Covid 19

Съставил: Боряна Боянкинска


2019 година

Александър Чохаджиев (Велико Търново)етнографски материали
Анна Мартинова (Велико Търново)етнографски материали
Боряна Бекинска (Велико Търново)етнографски материали
Ваня Попов (Велико Търново)етнографски материали
Владимир Вълев (Димитровград)етнографски материали
Елисавета Георгиева (Панагюрище)знаме
Ивайло Наков (с.Никюп, общ.Велико Търново)стъклена бутилка, поставена в дървено буренце
Иван Вачков (Златарица)етнографски материали
Иванка Чукурова (Велико Търново)етнографски материали
Киче Шалдева (София)етнографски материали
Маргарита Килцовска (Велико Търново)етнографски материали
Надежда Григорова (София)етнографски материали
Нелина Църова (Велико Търново)етнографски материали
Пенка Радева (Велико Търново)етнографски материали
Русана Банчева (с. Недан, община Павликени)етнографски материали
Симеон Цветков (Горна Оряховица)етнографски материали
Радослав Алексиев (Велико Търново)археологически материали
Блага Мавродинова (Русе)исторически материали
Велислав Стефанов (София)спортни отличия и снимки на щангиста Румен Русев
Венета Камбурова (София)исторически материали
„Зонтаинтернешънъл“ (Велико Търново)исторически материали
Елена Кържиева (Велико Търново)исторически материали
инж. Емануил Серафимов (Велико Търново)исторически материали
д-р Иван Църов (Велико Търново)исторически материали
Йорданка Атанасова (с. Никюп, община Велико Търново)исторически материали
Лариса Раева (Велико Търново)исторически материали
Милен Ангелов (Велико Търново)исторически материали
Мирослав Тошев (Омуртаг)исторически материали
Нели Конова (София)исторически материали
Ралица Пенчева (Велико Търново)исторически материали
Организация за поклоннически туризъм „Доброчинство“ (Република Сърбия)копие на стенопис
д-р Аксиния Бутева (София)авторска книга
Ангел Ганцаров (Велико Търново)авторска книга
Бистра Колева (Пловдив)авторска книга
Борис Цацов (София)авторска книга
д-р Веселин Горанчев (Велико Търново)авторска книга
Ганчо Матеев (София)научна литература
Тодорка Недева (Велико Търново)научна литература
доц. д-р Гергана Георгиева (Велико Търново)научна литература
Димитра Лазарова (Варна)научна литература
д-р Драгомир Йорданов (Велико Търново)авторска книга
Дянко Колев (Бяла)научна литература
Елена Станулова (с. Чурек, община Елин Пелин)научна литература
д-р Емил Александров (Велико Търново)авторска книга
подп. инж. Иван Ангелов (Велико Търново)научна литература
Информационно-библиотечен и издателски комплекс към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (Велико Търново)научна литература
доц. д-р Марко Златев (Велико Търново)авторска книга
Николай Теодосиев (София)научна литература
доц. д-р Павлина Владкова (Велико Търново)научна литература
Петко Джамбазов (Павликени)научна литература
проф. д-р Светла Димитрова (Габрово)авторска книга
Светла Петкова (София)научна литература
доц. д-р Тошо Спиридонов (София)авторска книга

Съставил: Боряна Боянкинска


2018 година

Ганка Донкова (Велико Търново)порцеланов лъжичник
Ганна Таврийска (Велико Търново)етнографски материали
Емилия Проданова (Велико Търново)етнографски материали
Иван Вачков (Златарица)колекция от шевни машини и етнографски материали
Надежда Григорова (София)етнографски материали
Нелина Църова (Велико Търново)етнографски материали
Розалина Димитрова (Варна)етнографски материали
Симеон Раденков (Сливен)етнографски материали
Ангелина Арнаучкова (Пазарджик)исторически материали
Анна Мартинова (Велико Търново)исторически материали
Благовеста Цанкова (Велико Търново)родословно дърво на родовете Хаджиниколови, Зелкови, Кабакчиеви, Петкови
Валентин Миновски (Велико Търново)исторически материали
Веселин Умников (София)исторически материали
Емо Калоянов (Велико Търново)спортна гира
Иван Маринов (Горна Оряховица)снимки
Катя Митова-Ганева (Велико Търново)бастун-чадър
НД „Традиция” (Велико Търново)исторически материали
полк. Невена Атанасова (Велико Търново)лична униформа на капитан от БА
Никола Чакъров (Ловеч)снимка
Николай Христов (Стражица)исторически материали
Петър Стефанов (Велико Търново)санитарна чанта
Райна Недялкова (Велико Търново)осветително тяло от първата половина на ХХ в.
Сашко Дончев (Велико Търново)исторически материали
Светлозар Бояджиев (Велико Търново)исторически материали
Септимио Попеску (Румъния)исторически материали
Серафим Стойчев (Сухиндол)исторически материали
Атанас Джафаров (Велико Търново)научна литература
Асоциация на Сухопътните войски на България (София)научна литература
инж. Борис Топалов (Пловдив)научна литература
Вера Бонева (София)научна литература
Живка Радева (Велико Търново)авторска книга
д-р Иван Църов (Велико Търново)научна литература
Любен Лалев (Велико Търново)авторска книга
Нели Цонева (Павликени)авторска книга
Николай Иванов (Велико Търново)авторска книга
Николай Теодосиев (София)научна литература
Милка Денева (Велико Търново)авторска книга
Моника Тютюнкова (Унгария)научна литература
инж. Пейчо Тодоров (Велико Търново)научна литература
Радосвета Топалова (Горна Оряховица)научна литература
Стефка Мутафова (Велико Търново)научна литература
Тодорка Недева (Велико Търново)авторска книга
Златин Георгиев (Павликени)материална подкрепа

2017 година

Ангел Илиев (Велико Търново)етнографски материали
Ганна Таврийска (Велико Търново)етнографски материали
Диана Манова (Велико Търново)етнографски материали
Емилия Проданова (Велико Търново)етнографски материали
Марта Милкова (Велико Търново)етнографски материали
Нелина Църова (Велико Търново)етнографски материали
Никола Неделчев (Велико Търново)етнографски материали
Розалина Димитрова (Варна)етнографски материали
Стоян Михайлов (Велико Търново)етнографски материали
Христо Христов (Велико Търново)етнографски материали
Явор Менков (София)етнографски материали
Катя Митова-Ганева (Велико Търново)етнографски и исторически материали
Ганка Донкова (Велико Търново)исторически материали
Емилиан Ганев (Велико Търново)исторически материали
д-р Иван Църов (Велико Търново)исторически материали
д.и.н. Иван Чокоев (Велико Търново)исторически материали
Мирослав Тошев (Омуртаг)исторически материали
Първан Андонов (Велико Търново)исторически материали
Радка Серафимова (Сепарева баня)исторически материали
Сашо Дончев (Велико Търново)исторически материали
Тодор Георгиев (Велико Търново)исторически материали
Инициативен комитет „Св. Сава” (Кралево)проскинитарий (постамент) за иконата на „Св. Сава”
Асоциация на Сухопътните войски на България (София)научна литература
Димитър Томов (София)научна литература
Иван Стоев (Златарица)научна литература
Мариана Бояджиева (Велико Търново)научна литература
Министерство на културата. Национален институт за недвижимо културно наследство (София)научна литература
Николай Митев (Велико Търново)научна литература
Николай Теодосиев (София)научна литература
Община Велико Търново (Велико Търново)научна литература
РНБ „П. Р. Славейков“ (Велико Търново)научна литература
акад. Иван Радев (Велико Търново)авторска книга
Васил Давидов (Велико Търново)авторска книга
Георги Бирданов (София)авторска книга
Диана Гласноваавторска книга
доц. д-р Светла Атанасова (Велико Търново)авторска книга
д-р Миглена Петкова (Велико Търново)авторска книга
Иван Харизанов (Горна Оряховица)авторска книга
инж. Иван Гунчев (Велико Търново)авторска книга
Красимир Узуновавторска книга
Магдалена Славковаавторска книга
Милка Денева (Велико Търново)авторска книга
проф. д.и.н Иван Тютюнджиев (Велико Търново)авторска книга
Радослав Радков (София)авторска книга
Стефанка Ивановаавторска книга

2016 година

Анатоли Дончев Тодоровдарена икона „Христос Вседържател”
Асен Александров Николовисторически материали
Тянка Минчеваисторически материали
Явор Менковоръжие
Иван Стефанов Цацовисторически материали
Радка Тодоровавоенна принадлежност
Живка Ивановаисторически материали
Марийка Друмеваисторически материали
Иван Църовисторически материали
Николай Цаневскиисторически материали
Мирослав Тошевисторически материали
Сашко Дончеввоенни принадлежности
Николай Ненчеворъжие
Олга Вълеваисторически материали
Руен Хаджиниколовисторически материали
Красимир Стефановвоенни принадлежности
Кръстинка Русеваисторически материали
Стоян Ганевхудожествено произведение на изкуството
Румяна Друмеваисторически материали
проф. д-р Петко Петковнаучна литература
Цветан Евтимовавторска литература
Атанаска Найденоваавторска литература
Радка Григороваавторска литература
Коста Сандев д-р арх.авторска литература
д-р Игор Лазаренкоавторска литература
проф. д.ф.н. Димитър Петровдарена литература
д-р Иван Александровдарена литература
Иван Църовнаучна литература
Димитър Томовнаучна литература
Флорин Куртаавторска литература
Павлина Владеваавторска литература
Димитър Димитровавторска литература
Моника Тютюнкованаучна литература
Николай Теодосиевдарена литература
Марта Павловадарена литература
Мирослав Тошевавторска литература
Никола Рухчевавторска литература
Кина Атанасова, Илия Вълевавторска литература
доц. д-р Марко Златевдарена литература

2015 година

Теодора Стефановаетнографски материали
Боряна Мариноваетнографски материали
Росица Лясковаетнографски материали
Донка Серафимоваетнографски материали
Нелина Църоваетнографски материали
Иван Църоветнографски материали
Горан Ристовичикона на „Св. Сава Сръбски“
Марин Згуревисторически материали
Марин Мариноворъжие
Галин Панчеворъжие
Лазар Белеворъжие
Николай Ненчев – МО на Р. Българиявъоръжение на Българската армия
Милка Илиева-директор на ПМГ „Васил Друмев“исторически материали
Георги Василевисторически материали
Иван Митевисторически материали
Георги Панайотовисторически материали
Иван Нурковисторически материали
Румяна Пенчеваисторически материали
Румяна Друмеваисторически материали
Цанка Продановаисторически материали
Марин Щърбановисторически материали
Павел Павловисторически материали
Тошо Пейковнаучна литература
проф. д.и.н. Казимир Попконстантиновнаучна литература
Николай Теодосиевнаучна литература
Свобода Гюрованаучна литература
Цвети Пчелинскинаучна литература
Калина Иванованаучна литература
Кинка Панайотованаучна литература
Ангел Ганцаровдарена литература
Цветолин Недковдарена литература
Здравко Николовдарена литература
Татяна Данчева, директор на ПГТ „Д-р Васил Берон“научна литература
Надка Василеванаучна литература
Светослав Диамандиевнаучна литература
Стойка Теодосиевадарена литература
Йорданка Бъчваровадарена литература
Петър Станевнаучна литература
Димитър Томовнаучна литература
Коста Сандевнаучна литература
Трифон Трифоновскинаучна литература
Стоянка Димованаучна литература
Гергана Георгиеванаучна литература
Мария Димоларевадарена литература
Николай Митевдарена литература
Кристиян Дончевдарение за озеленяване на музейни обекти
Стоян Ганевизображение на български владетел
Христо Христовкомпютърна графика на исторически обект

2014 година

Донка Грънчаровадарена литература
Димитър Мариновисторически материали
Иван Църовисторически материали
Яна Църоваисторически материали
Иван Георгиев и Наталия Георгиевадарена литература
Сашко Дончевисторически материали
Николай Митевисторически материали
Атанасчо Атанасовисторически материали
Найден Найденовисторически материали
Деян Чаушевисторически материали
Павел Друмеветнографски материали
Елена Цоневаетнографски материали
Бонка Тодороваетнографски материали
Васил Мутафовисторически материали
Живка Ивановаисторически материали
Веселин Комитовисторически материали
Марияна Бояджиеваисторически материали
Румен Петровисторически материали
Иван Златевисторически материали
Петър Стефановархеологически находки
Радослав Алексиевархеологически находки
Върбан Миневоръжие
Марин Николовисторически материал
Мирослав Тошевисторически материал
Райна Стойчеваетнографски материали
Станка Денчеваетнографски материали
Галя Светличниковаетнографски материали
Стефан Бейковисторически материал
Камен Колевисторически материал
Татяна Кънчеваисторически материал
Пламен Кънчевисторически материал
“Кроношпан България ЕООД”оказват материална подкрепа

2013 година

Георги Бирдановдарени монографии
Стоян Ганевхудожествени произведения на изкуството
Димитър Бончевнаправено дарение
Живка Ивановаисторически материал
Елена Кърджиеваисторически материал
Марко Златевисторически материал
Стефан Радовархеологически находки
Радослав Алексиевархеологически находки
Васил Мутафовдарена литература
Нелина Църоваетнографски материали
Мария Филеваетнографски материали
Мехтин Рюстемоветнографски материали
Антон Жековисторически материали
Венета Даскаловаисторически материали
Невяна Бъчвароваисторически материали
Пети Доневскидарена литература
Етранка Новосаддарена литература, материална подкрепа
Дешка Деневаетнографски материал
инж. Маргарита Деведжиеваисторически материали
инж. Йорданка Пантоваисторически материали
Нестор Ивановисторически материал
Елеонора Цветанованаправено дарение
Иван Коевдарена литература
Иван Нурковисторически материали
Стоянка Нурковаисторически материали

2012 година

Руен Хаджиниколоветнографски материали
Мариана Търпановаетнографски материали
Генко Ивановетнографски материали
Нелина Църоваетнографски материали
Радослав Радковисторически материали
Върбан Миневисторически материали
Подп. Яни Яневисторически материали
Павлина Владковаисторически материали
Борис Сапуновисторически материали
Георги Ръцевисторически материали
Елена Кърджиеваисторически материали
Д-р Васил Мутафовисторически материали
Ива Георгиеваисторически материали
Иван Църовисторически материали
Стефка Ивановаисторически материали
о.р. полк. Марко Златевисторически материали
Димитър Петков Събевисторически материали
Росица Димитрова Петроваисторически материали
Кинка Панайотоваисторически материали
Яна Петкова Савоваисторически материали
Клуб “Млад краевед” към СОУ “Иван Момчилов” гр. Еленаисторически материали
Владимир Пенчев Савовисторически материали
Стефан Кирилов Радовисторически материали
Ангел Петков Стояновисторически материали
Георги Маринов Вачевнаучна литература
Ненко Генчевнаучна литература
проф. д-р Валентина Аврамованаучна литература
Снежа Топалованаучна литература
Васил Узуновнаучна литература
Живка Иванованаучна литература
Пело Михайловнаучна литература
Павлинка Владеванаучна литература
Борис Топаловнаучна литература
“Чех” ЕОД Петранка Новосадматериална подкрепа
Каролина Димитрова Анковаматериална подкрепа
Христо Христовматериална подкрепа
Петър Кръстевфинансова подкрепа
Валентин Георгиев Ламбевфинансова подкрепа

2011 година

Симеон Дянковстаропечатна книга
ЦБАпродукти
„Поликомерс – СГ“ ЕООДсредства
Иван Петровстаропечатна книга
Нелина Църовастаринен кантар
Никола Солаковпощенско кантарче
Генко Ивановрогозки

2010 година

„Стрела“-92транспорт на материали за РИМ
Гинка и Константин Дарадановиматериали за консервация и реставрация на икони
Ангел Ганцаровавторска книга
Невяна Бъчвароваавторска книга
Кинка Панайотоваавторска книга
Надка Василеваавторска книга
д-р Тодор Дончев Овчаровнаучна литература
акад. Иван Радевавторски книги
Васил Марков Василевавторска книга
Венета Константинова Даскалованаучна литература
Светлозар Бояджиевнаучна литература
Георги Димитров Шоповавторска книга
Веселин Чамурковпанорамна снимка на Велико Търново
Иван Григоровфотографска техника
Никола Морфовфотографска техника
Марин Петровфотографска техника
Николай Качаковфотографска техника и литература
Иван Ивановфотографска техника
Николай Стоянов Бояджиевфотографска техника
Иван Павлевскифотографска техника
Донка Серафимоваетнографски материали
Йордана Дончева Недялковаетнографски материали
Петьо Тодоров Коеветнографски материали
Мария Халачеваетнографски материали
Нелина Църоваснимки и документи
Иван Църоввещи
Здравко Николовлични вещи и документи
Българска Строителна камара – Велико Търноворемонтни дейности в църквата “Св. Димитър”
Юробанк И Еф Джи България АД, ФЦ Велико Търново Левскидарена мебел

2009 година

ст.н.с. д-р Кинка Панайотовапредмети от бита
Донка Георгиева Серафимовапредмети от бита
Катя Сотировапредмети от бита
Йордан Андреев Ивановпредмети от бита 
Иван Койчев Ивановпредмети от бита 
Веселина Николаева Стойчевапредмети от бита
Йордан Михайлов Стойчевпредмети от бита
Бончо Минчев Боневпредмети от бита
Райна Тодорова Боневапредмети от бита
Александър Борисов Малевснимки, документи и вещи
Иван Стефанов Цоневснимки, документи и вещи
н.с. д-р Васил Мутафовснимки, документи и вещи
Христо Николов Станевснимки, документи и вещи
Олга Сталянова Цанковаснимки, документи и вещи
Добринка Ценовичснимки, документи и вещи
Светлозар Бояджиевснимки, документи и вещи
Райна Кънева Драгановаснимки, документи и вещи
Юлия Неделчеваснимки, документи и вещи
Ученически клуб при ОУ “Д. Благоев” с ръководител Лидия Прокоповаснимки, документи и вещи
Христо Живков Бъчваровснимки, документи и вещи
Иван Живков Бъчваровснимки, документи и вещи
Ангел Бориславов Ганцаровснимки, документи и вещи
Димитър Бебеновснимки, документи и вещи
Елена Цветкова Стефановаснимки, документи и вещи
Нестор Георгиевснимки, документи и вещи
Стефан Комитовснимки, документи и вещи
Христо Маринов Цациновснимки, документи и вещи
Христо Паличевснимки, документи и вещи
Николай Качаковснимки, документи и вещи
инж. д-р Светослав Русевснимки, документи и вещи
Иванка Юзефовичснимки, документи и вещи
Пенка Атанасова Йордановаснимки, документи и вещи
Олга Валентинова Валеваснимки, документи и вещи
Народно събрание на Република Българияснимки, документи и вещи
Румяна Николованаучна литература
д-р Никола Кръстниковнаучна литература
ст.н.с. д-р Христо Харитоновнаучна литература
Евгени Сачевнаучна литература
Иван Пенчев Трифоновнаучна литература
Марияна Маринова Иванованаучна литература
Йорданка Бъчварованаучна литература
Трифон Трифоновскинаучна литература
Милко Палангурскинаучна литература
фондация “Арете Фол”научна литература
Ганчо Александровнаучна литература
Константин Костовнаучна литература
Дончо Мъжлековнаучна литература
доц. полк. Марко Златевнаучна литератиура
н.с. Иван Църовнаучна литератиура
Иван Тодоровнаучна литератиура
Емилиан Телеаганаучна литератиура
“Мобил Тел” ЕАДматериална подкрепа
“Престиж – 96” В. Търновоматериална подкрепа
“Елитмес – Минев” ООДматериална подкрепа
“Плаван” ООДматериална подкрепа
“ЧЕХ – Йосиф Новосад” ООД – Петранка Новосадматериална подкрепа
Георги Тончевматериална подкрепа
Болярка ВТ” АДматериална подкрепа
Пламен Чоровматериална подкрепа
Любчо Райковматериална подкрепа

2008 година

Петър Лазаров Ивановдокументи от периода 1872 – 1906 г.
Мария Иванова Венковадисаги на Матей Преображенски
Ст.н.с. д-р Кинка Панайотоваматериали на отдел „Нова и най-нова история” и отдел „Етнография”
д-р Стефка Борисова Вителова- Моновавещи на Христо Иванов – Големия и Иван Вителов
инж. Петър Николов Ефремовматериали свързани с дейността на Ефрем Попхристов
Кирчо Лазаровфотографска техника
Георги Маслянковфотографска техника
Марин Мариновфотографска техника и литература
Валентин Митковфотографска техника
д-р Валентин Кефировфотографска техника
Емил Жуповфотографска техника
Наташа Илиевафотографска литература
Теодора Мечкаровафотографска техника
Румен Райковфотографска техника
Иван Солниковфотографска техника
Никола Хаджиниколовфотографска техника
Стефан Русановфотографска техника
Георги Вачевфотографска литература
Иван Венковфотографска техника
Атанас Попйорговфотографска техника
Христо Иванов Дечевфотографска техника
Бисер Бояджиевфотографска техника и фотографски материали, принадлежали на Никола Нанков
д-р Евгени Дерменджиевфотографска техника
Александър Малевфотографска техника
Читалище – паметник „Искра”фотографска и кинотехника
Читалище „Надежда”фотографска и кинотехника
Туристическо дружество „Трапезица”фотографска и кинотехника
Старопрестолна гимназия по икономикафотографска и кинотехника
Николай Качаковфотографска техника и литература
Иван Панайотовлитература
Татяна Кънчевапентадера
Александър Цветановфотографска техника
Юрий Трейманфотографска литература
Георги Тончевза осигурен безплатен транспорт на участниците в разкопките на Никополис ад Иструм
Фирма „Престиж 96” ООДза осигурени вафли на участниците в разкопките на Никополис ад Иструм
ЕТ „Чех” Петранка Новосадза осигорена храна на участниците в разкопките на Никополис ад Иструм
н.с. Мария Долмова – Лукановскаавторска книга
д-р Петър Станевавторска книга
Калина Каневаавторска книга
Димитър Тотев Хаджиивановматериали на музея в гр. Килифарево
Николай Марковвещи, снимки, документи на Марко Тотев и книги от фамилната библиотека
Асен Марковвещи, снимки, документи на Марко Тотев и книги от фамилната библиотека
Юлита Цаневавещи, снимки, документи на Марко Тотев и книги от фамилната библиотека
Румяна Христовапарични средства и издания на рекламно-издателска къща „Дар”
Любчо Райков Райковпарични средства
Весeлина Евтимова Дочевапарични средства
проф. Ендрю Полтърлитература
Симеон Сакскобурготскиалбум „Дългът преди всичко”
НДСВдокументи и албум „Дългът преди всичко”
ст. н. с. д-р Христо Харитоновнумизматична литература
Община Велико Търновоматериали, свързани с честване 100 г. от обявяването на Независимостта
Тодор Бостанджиевродословия на наследници на Велчо Атанасов Джамджията
Светла Димитроваавторска книга
Димитър Иванов Мариновфотографска техника
Георги Георгиевфотографска техника
Мария Ангеловафотографска литература
Радослав Давидовфотографска литература
Красимир Мариновфотографска техника и литература
Любка Димитровафотографска и кинотехника
Петър Симеоновфотографска и кинотехника
Здравко Георгиев Николовфотографска техника и литература
Строителна камара В. Търновоза ремонт в църквата „Св. Димитър”
Свилен Драганов Драгановфотографска техника
Тотю Дюлгеровфотографска техника
Цоня Дражеваавторска книга
Красимир Петров Козлевфотографска техника
Анюта Бойчевацветя
Милена Бойчевацветя
Калоян Любенов Здравковфотографска техника
Бисер Ненов Петрушев 
Иван Симеонов Стефановза извършен ремонт на фотообектив
Трифон Тодоров Калфовфотографска техника
Генчо Христов Генчевфотографска техника

Музейни Обекти

АМР „Царевец”

Април - Октомври (08:00 - 20:00)
Ноември - Декември (09:00 - 16:00)
Януари - Март (09:00 - 16:00)

Билети

Стандартен
10,00 лв.
За семейство (майка, баща с до 3 деца от 7 до 18г)
15,00 лв.

Църква „Св. 40 мъченици”

Април - Октомври (09:00 - 18:00)
Ноември - Декември (09:00 - 16:30)
Януари - Март (09:00 - 16:30)

Билети

За родители (майка,баща + до 3 деца от 7 до 18г)
6,00 лв.
Стандартен
6,00 лв.

Посетителски център „Царевград Търнов“

Април - Октомври (09:00 - 18:00)
Ноември - Декември (09:30 - 17:30)
Януари - Март (09:30 - 17:30)

Билети

Семеен (възрастен + до 3 деца)
20,00 лв.
Стандартен
10,00 лв.