2021 година

Благовеста Фикирова (Велико Търново)етнографски материали
Ганна Таврийска (Велико Търново)етнографски материали
Пенка Радева (Велико Търново)ковьор
Преслав Цветанов (Велико Търново)етнографски материали
Албена Църова (Велико Търново)папка с емблеми за първия български космонавт
Ангел Велчев (Велико Търново)исторически материали
Венета Камбурова (София)исторически и етнографски материали
Елена Кърджиева (Велико Търново)снимки
Живка Иванова (Русе)исторически материали
д-р Жулиета Гюлева (Горна Оряховица)исторически материали
Златка Антонова (Варна)табла с оръжие
д-р Иван Църов (Велико Търново)исторически материали
Йончо Боянов (Велико Търново)исторически материали
Милен Ангелов (Велико Търново)исторически и етнографски материали
Минчо Събев (София)театрални афиши
Наталия Георгиева (Велико Търново)исторически материали
доц. д-р Павлина Владкова (Велико Търново)фотоапарати
д-р Симеон Цветков (Горна Оряховица)учебни гранати
д-р Стела Денчева (Велико Търново)исторически материали
„Царевец-авто“ (Велико Търново)кинокамера
Благой Емануилов (с. Габарево, община Павел баня)авторска книга
Борис Цацов (София)авторска книга
проф. д.и.н. Вера Бонева (София)авторска книга
д-р Веселин Горанчев (Велико Търново)авторска книга
Георги Горбанов (Велико Търново)авторска книга
Димитър Върбанов (Велико Търново)авторска книга
доц. д-р Иван Петров (Благоевград)научна литература
Иван Тодоров (София)авторска книга
Издателство „Български бестселър – Национален музей на българската книга и полиграфия” (София)научна литература
Издателство „Славена” (Варна)научна литература
Йордан Димитровнаучна литература
Кирил Цветков (София)научна литература
инж. Красимира Коцева (с. Арбанаси, община Велико Търново)научна литература
проф. д-р Мария Спасова (с. Соколово, община Дряново)авторска книга
Национално дружество „Традиция” (Велико Търново)научна литература
проф. д-р Пламен Павлов (Велико Търново)научна литература
Регионална библиотека „П.Р.Славейков” (Велико Търново)научна литература
Тодорка Недева (Велико Търново)авторска книга
доц. д-р Тошо Спиридонов (София)научна литература
Валентин Георгиев (Велико Търново)предпазни средства срещу Covid 19

Съставил: Боряна Боянкинска

Архив